Phiếu Thu thông tư 48,79,107, 132, 133, 200,

Phiếu Thu thông tư 48,79,107, 132, 133, 200,

Phiếu thu là là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho. Hiện nay, Bộ Tài Chính quy định các mẫu phiếu thu, các doanh nghiệp không tự ý lập.

Phiếu thu là gì
Phiếu thu là gì

1. Mẫu phiếu thu là gì?

Phiếu thu được gọi là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán được quy định bởi bộ tài chính liên quan đến tiền mặt, ngoại tệ. Phiếu thu là một mẫu hóa đơn xác nhận quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó.

 • Mẫu phiếu thu sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam 
 • Phiếu thu được coi là một mẫu biên nhận sử dụng để thủ quỹ và làm căn cứ để thu tiền. Hay kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.
 • Phiếu thu thường được đóng quyển và ghi số của từng quyển, được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Mẫu phiếu thu theo quy định cần có nội dung gì?

Mẫu phiếu thu cần phải đủ nội dung đúng quy định:

 • Tên , địa chỉ rỏ ràng của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lập phiếu thu
 • Xác định đánh số liên quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Các Thông tin bao gồm tên,địa chỉ; và số điện thoại của người nộp tiền để liên hệ khi phát sinh
 • Lý do khoản tiền nộp
 • Ghi chính xác bằng số và bằng chữ số tiến và đơn vị tiền nộp (xem cách chuyển số thành chữ tại đây)
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 •  Đóng dấu và chữ ký đầy đủ của các bên liên quan (nếu có)

Mục đích của việc lập phiếu thu 

 •  Để xác định, quản lý các loại tiền mặt, ngoại tệ… thực tế nhập quỹ và từ đó làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ; kế toán viên ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, và cả ngoại tệ nhập quỹ đều bắt buộc phải có mẫu hiếu thu.
 • Đối với ngoại tệ thì đặc biệt hơn, trước khi nhập quỹ. Số tiền này phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm trực tiếp với mẫu phiếu thu.

Những lưu ý khi lập phiếu thu

 • Khi lập phiếu thu, người lập phiếu cần phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu. Phiếu Thu bao gồm họ tên, địa chỉ người nộp tiền, nội dung phiếu thu tiền tạm ứng còn thừa, thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm.
 • Người lập phiếu cần phải ghi rõ khoản tiền thu được diễn giải bao gồm cả số và chữ.
 • Cần lưu ý trong việc kèm chứng từ gốc, để dễ dàng quản lý và theo dõi hoạt động chi tiêu, chứng từ của công ty, doanh nghiệp.

Bộ phận kế toán cần phải tổng hợp các bảng chứng từ cùng loại áp dụng cho các bộ phận khác. Điều này giúp quản lý hoạt động tài chính của mỗi công ty, doanh nghiệp, hay tổ chức kinh doanh được trơn chu.

Các Mẫu Phiếu Thu Hiện Hành :

1. Phiếu thu theo thông tư 79

Tải Phiếu thu 79 tại đây

mẫu phiếu thu thông tư 79
mẫu phiếu thu thông tư 79
ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU
Ngày ….tháng……năm Quyển số:……..

Số:……………

Nợ:…………..

Có:……………

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………….

– Bằng chữ: …………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm……
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………….

2. Phiếu thu theo thông tư 48

Tải Phiếu thu 48 tại đây

3.  Phiếu thu theo thông tư 107

Tải  Phiếu thu 107 tại đây

4. Phiếu thu theo thông tư 132

Tải Mẫu Phiếu thu 132 tại đây

5. Phiếu thu theo thông tư 133

Tải Phiếu thu 133 tại đây

6. Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Tải  Phiếu thu 200 tại đây

ketoanonline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *