Phiếu Chi Và Mẫu Phiếu chi theo thông tu, quyết định từ 48,79,107,132,133,200

Phiếu Chi Và Mẫu Phiếu chi theo thông tu, quyết định từ 48,79,107,132,133,200

Trong kế toán lập phiếu chi là một trong những công việc thường xuyên sử dụng. Vậy nên ta nên biết khi nào nên dùng mẫu phiếu chi và lập phiếu chi nhưng thế nào cho đúng

Nào hãy cùng http://ketoanacb.com tìm hiểu về kiến thức phiếu chi và sử dụng phiếu chi như thế nào cho đúng

Phiếu chi và mẫu phiếu chi
Phiếu chi và mẫu phiếu chi

Phiếu chi là gì

Phiếu chi là một văn bản được bộ tài chính quy định có giá trị pháp lý và được kế toán lập nhằm để kiểm soát các khoản chi tiêu của một doanh nghiệp.

Mẫu phiếu là biểu mẫu ghi nhận việc chi tiền để sử dụng cho mục đích nào đó của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Nếu như bạn đang là một kế toán viên, việc lập mẫu phiếu chi đó sẽ là công việc thường xuyên của bạn. Chính vì vậy, bạn cần nắm rõ mẫu phiếu chi excel chuẩn xác nhất hiện nay và các cách viết phiếu chi đó là một điều vô cùng quan trọng

Xem và tải mẫu phiếu chi cơ bản tại đây

Mục đích 

Trong các mẫu phiếu chi mới nhất nhằm xác định các khoản về tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và sẽ từ đó làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Khi nào cần sử dụng phiếu chi phiếu thu. 

Bất cứ hoạt động nào làm giảm, hoặc tăng tiền mặt thì bạn đều phải thực hiện viết phiếu chi, phiếu thu. Đồng thời bạn phải có lý do chính đáng, được xác thực cho hoạt động đó.

Ngoài mục đích chính trên, phiếu chi còn là căn cứ để kế toán thực hiện ghi chép sổ sách, và thủ quỹ có thể xuất nhập tiền.

 Phương pháp và trách nhiệm ghi mẫu phiếu chi

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ, cụ thể tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

Mẫu phiếu chi mới nhất cần phải đóng thành quyển, trong mỗi mẫu phiếu chi đó cần phải ghi số quyển và mã số của từng mẫu phiếu chi excel. Số phiếu chi phải đánh liên tục không ngắt quãng trong 1 kỳ kế toán. Từng mẫu phiếu chi excel phải ghi rõ mục ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

  • Ghi rõ họ, tên, địa chỉ chính xác các thông người nhận tiền.

  • Dòng “Lý do chi” trong đó cần có nội dung chi tiền.

  • Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền được xuất quỹ. Và Phải ghi rõ đơn vị tính là đồng hay USD…

Xem cách đổi số thành chữ tại đây

  • Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc và kèm theo mẫu phiếu chi.

Lưu ý

Mẫu phiếu chi phải lập 3 liên và chỉ sau khi đã có đủ chữ ký ( đủ hết cả 3 liên) của những người lập phiếu, kế toán trưởng, các giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ.

Sau khi nhận được đủ số tiền mà người nhận tiền cần phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký rõ tên và ghi rõ họ, tên vào mẫu phiếu chi.

  • Liên 1 lưu ngay chính nơi lập phiếu.

  • Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ củng với chuyển sang cho kế toán và chứng từ gốc để vào sổ .

  • Liên 3 giao cho người thừa hưởng tiền.

Chú ý:

  • Nếu là chi phí ngoại tệ  phải ghi chính xác tỷ giá, đơn giá ngay thời điểm xuất quỹ. Để tính được ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

  • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp cần phải đóng dấu

Các Mẫu Phiếu thu theo thông tư và quyết định

1. Phiếu chi theo thông tư 79

Tải Phiếu Chi 79 tại đây

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI
Ngày ….tháng……năm
Số: …………
Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:……………

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………….

– Bằng chữ: …………………………………..

2. Phiếu chi  theo thông tư 48Tải Phiếu chi 48 tại đây

3.  Phiếu thu theo thông tư 107

Tải  Phiếu chi 107 tại đây

4. Phiếu chi theo thông tư 132

Tải Mẫu Phiếu chi 132 tại đây

5. Phiếu chi theo thông tư 133

Tải Phiếu thu 133 tại đây

6. Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Tải  Phiếu chi 200 tại đây

ketoanonline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *