Cách Khai và nộp tờ khai báo thuế

Cách Khai và nộp tờ khai báo thuế

Kê khai thuế là gì? Có những kỳ kê khai thuế nào? Hồ sơ khai thuế gồm những gì? Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là khi nào? Dưới đây ketoanacb sẽ giải đáp những vấn đề về kê khai thuế của doanh nghiệp

Kê khai thuế

Khái niệm kê khai thuế: Là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế phải khai chính xáctrung thựcđầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung kê khai với cơ quan thuế.

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói

Cách Khai và nộp tờ khai báo thuế
Cách Khai và nộp tờ khai báo thuế

Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

 Mục Tiêu của việc thiết lập hệ thống kê khai thuế

– Hình thức kê khai thuế qua mạng giúp đơn giản hóa các thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

– Khi người đại diện đi vắng có thể giao quản lý chữ ký số cho người tin cậy để ký tờ khai thuế.

– Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của các doanh nghiệp.

– Hướng tới mục tiêu hệ thống kê khai thuế, nộp thuế hiện đại, tốt nhất.

Trình tự đăng ký kê khai thuế

Sau khi có đầy đủ điều kiện để đăng ký kê khai thuế qua mạng theo quy định của cơ quan thuế, doanh nghiệp tự nguyện đăng ký kê khai thuế theo các bước sau:

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

TH1: Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế

b) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực

c) Các giấy tờ khác có liên quan

TH2: Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu

c) Các giấy tờ khác có liên quan

Bước 1: Đăng ký chữ ký số

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định chủ của dữ liệu đó. Hiện nay chữ ký số được coi như con dấu điện tử của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký chữ ký số bao gồm:

– Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động;

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;

– Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước của người đại diện pháp lý (hoặc hộ chiếu).

=> Sau khi đã chuẩn bị đủ các giấy tờ trên thì nộp tại cơ quan được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số như Viettel, VNPT,…

TẢI VỀ : Mẫu Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số thông dụng

Chữ ký điện tử
Chữ ký điện tử

[?] Chữ ký số được dùng cho mục đích gì?

– Để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính… mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty. Gần đây chữ ký số còn có thể giao dịch trong lĩnh vực kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

– Ký hợp đồng với các đối tác làm ăn trực tuyến mà không cần gặp nhau

– Bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cá nhân/cơ quan/tổ chức yên tâm hơn với giao dịch điện tử

– Trao đổi dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi, không phải in ấn hồ sơ

– Ký kết cũng có thể diễn ra ở bất kì đâu, bất kì thời gian nào

(…)

Bước 2: Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Kỳ tính thuế của thu nhập chịu thuế thường được quy định là theo năm dương lịch.

Kỳ khai và tính thuế gồm có: tháng, quý, năm và theo từng lần phát sinh cũng như có sự thay đổi như chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản. học kế toán ở đâu tốt tại Việt Hưng

– Hồ sơ khai, quyết toán thuế tháng, quý, năm bao gồm:

STT Loại hồ sơ Thành phần Mẫu tờ khai
GTGT TNCN TNDN
1 Khai và nộp theo tháng Tờ khai thuế tháng Phương pháp khấu trừ: Mẫu số 01/GTGT Mẫu số 05/KK-TNCN Lưu ý:– Chỉ theo quý.

– Tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý, không phải nộp tờ khai.

Phương pháp trực tiếp:+ Trên GTGT: Mẫu số 03/GTGT

+ Trên doanh thu: Mẫu số 04/GTGT.

2 Khai và nộp theo quý Tờ khai thuế quý
3 Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm
TNCN TNDN
3.1. Hồ sơ khai thuế năm Tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp.
3.2. Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý Tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính; – Tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. không phải nộp tờ khai.
3.3. Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm Tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. Doanh nghiệp:– Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN.

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1C/TNDN.

 

 

 

Cá nhân ủy quyền cho DN:Mẫu ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN
Cá nhân tự quyết toán:– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

  • Tờ khai thuế
  • Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

–  Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

–  Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế
  • Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp
  • Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế

–  Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao của tập đoàn tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết xuyên biên giới và có mức doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt mức quy định hoặc người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước sở tại.

STT Loại hồ sơ Thời hạn
1 Hồ sơ khai thuế tháng. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
2 Hồ sơ khai thuế quý Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
3 Hồ sơ khai thuế năm.
(1) Hồ sơ quyết toán thuế năm Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
(2) Hồ sơ khai thuế năm Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính
(3) Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
(4) Hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề
(5) Hồ sơ khai thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh
4 Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế
5 Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện
6 Hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Theo quy định của Luật Hải quan
7 Hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Chính phủ quy định
Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

(1) Truy cập vào hệ thống eTax tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn phân hệ Doanh nghiệp

Đăng nhập hệ thống kê khai thuế Online
Đăng nhập hệ thống kê khai thuế Online
Đăng nhập hệ thống kê khai thuế Online

(2) Điền thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu để Đăng nhập

  Đăng nhập hệ thống kê khai thuế Online
Đăng nhập hệ thống kê khai thuế Online

Kê khai thuế là một hình thức linh hoạt và hiện đại đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước hiện nay. Và với hình thức kế khai thuế qua mạng Internet này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp là người nộp thuế và cho cả Cơ quan thuế Nhà Nước giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu những rủi ro, mất mát về dữ liệu.

Là một hình thức nộp thuế điện tử được quy định bởi Cơ quan thuế nhưng không mang tính bắt buột vì vậy các doanh nghiệp có thể tự nguyện tham gia. Và nếu bạn đọc cần giải đáp những thông tin về hình thức nộp thuế online này hãy liên hệ với Kế toán Việt Hưng để được tư vấn tốt nhất để các bạn có thể hiểu hơn về hình thức kê khai thuế qua mạng và được hướng dẫn kê khai thuế chi tiết nhất.

ketoanonline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *